• Aby mieć pewność, że sauna jest gotowa do nagrzania, proszę upewnić się że wszystkie drzwi i okienko w saunie są szczelnie zamknięte.
 • Sauna nagrzewa się około 1h
 • Aby zachować czystość, prosimy o sciąganie obuwia przed sauna. Jeśli jest taka możliwość, proszę zostawić obuwie przed sauną.
 • Prosimy o używanie ręczników podczas korzystania z sauny
 • Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych ręczników Koszt 10zł/sztuka
 • Jeśli rezerwujesz saunę na parę godzin przed korzystaniem, najlepiej jeśli powiadomisz nas o tym telefonicznie pod numerem 795 339 649 lub 664 429 401

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Przed wejściem na teren Sauny i przed rozpoczęciem korzystania należy zapoznać się z regulaminem.
 2. LushHills Glamping nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób przebywających w saunie.
 3. Ze Sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie po ukończeniu 18 roku życia.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji tu zawartych.
 5. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. 
 6. Jednocześnie w saunie mogą przebywać max .4 osoby.
 7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 9. W saunie suchej drewnianej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.
 10. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna cześć ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 11. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun i innych urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

UWAGA: W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE JĄ OPUŚCIĆ


ZABRANIA SIĘ !

 • korzystania z Sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybice, brodawice, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 • korzystania z saun kobietom w czasie menstruacji.
 • wchodzenia do sauny w ubraniu i obuwiu innym niż basenowe
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych
 • wnoszenia do pomieszczenia sauny naczyń,  jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia lodu do sauny
 • wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych

WSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY

 • bolesne napięcia mięśni,
 • przewlekłe reumatyczne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów,
 • przewlekłe zapalenie i nieżyt oskrzeli,
 • astma oskrzelowa,
 • niskie ciśnienie krwi,
 • zaburzenia przemiany materii,
 • dolegliwości okresu klimakterycznego,
 • zaburzenia miesiączkowania,
 • jako środek hartujący przy zmniejszonej odporności na infekcje i przeziębienia
 • w odnowie biologicznej.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY

 • ostre stany reumatyczne,
 • nowotwory,
 • ostre infekcje i stany astmy,
 • niewydolność sercowo – krążeniowa,
 • niewydolność wieńcowa,
 • nadciśnienie,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • epilepsja,
 • klaustrofobia.